Uddannelse

Kristina Refstrup-Mortensen

Uddannelse

Læreruddannelsen afsluttet 2015 med linjefag i:

 • Dansk
 • Engelsk: Udvidet 2 årigt forløb
 • Professionsbachelor med vægt på differentiering, motivation og børn med særlige forudsætninger.

 

HF studentereksamen, med enkeltfagseksamen i:

 • Dansk  - A niveau
 • Engelsk  - A niveau
 • Historie – B niveau
 • Musik – B niveau
 • Billedkunst – B niveau
 • Psykologi – B niveau
 • Biologi
 • Kemi
 • Geografi
 • Matematik
 • Religion
 • Samfundsfag
 • Latin
 • Filosofi
 • Mediefag
 • Drama
 • Fransk

Musikteater:

Musikteatret er læreruddannelsens egen teaterforestilling, hvor de lærerstuderende selv både skriver stykket, musikken og sangteksterne, sørger for kostumer, rekvisitter, lys, lyd, reklame, mm., samt opfører stykket.

 

Praktisk-musisk kursus:

Det praktisk-musiske kursus er et større event, tilrettelagt af de studerende, afviklet for skolebørn på den årlige motionsdag. Op til dagen er der både planlægning og tilrettelæggelse af de rent praktiske ting, men også dokumentationsarbejde og PR.

Eventet har læring gennem leg i højsædet.

 

Sundheds, seksualundervisning og familiekundskab:

Læreruddannelsens kursus i, hvordan man som lærer håndterer seksualundervisning, men også problematikker i forbindelse med elevernes sundhed og trivsel.

Der er på kurset endvidere fokus på, hvordan man identificerer og hjælper børn af alkoholikere eller andre misbrugere.

Kok/tjener

Med dette grundforløb i baghånden, har jeg en stor viden om hvordan man begår sig i et køkken, der kommer mig til gode når jeg underviser indenfor dette felt.