Værktøjskasse

Kristina Refstrup-Mortensen

Værktøjskasse

Der findes mange værktøjer til at lave en vellykket undervisning. Hvilke værktøjer jeg vælger i min undervisning afhænger meget af hvilken klasse og elevsammensætning jeg står overfor.

Herunder følger en række af de værktøjer jeg ofte har i brug.


CL – Cooperative Learning:

Der er mange fordele ved at bruge CL i undervisningen. Strukturerne er eksempelvis med til at give de skift i undervisningen, som er vigtige for at holde motivationen og arbejdsniveauet oppe. De er nemme at arbejde med og efterlader mere tid til andre ting i undervisningsforberedelsen.

Derudover højner de differentieringen.


UDA – Undervisningsdifferentieringens ABC:

UDA udfylder de huller, der måtte være i CL, når det kommer til differentiering. Det er et ret nyt koncept, udviklet i Danmark, som både tager højde for dem, der har det svært i undervisningen, men samtidig tager hånd om de fagligt stærke, så disse udfordres, fremfor at sidde og kede sig, mens de venter på resten af klassen.

 

Relationsorienteret og forventningsbaseret klasseledelse:

Når jeg underviser, er jeg klassens leder. Jeg giver meget af mig selv og danner en relation til eleverne, som gør dem trygge, men jeg sørger også for, at læringsmiljøet i klassen højnes ved at eleverne – så vidt muligt har en god relation til hinanden og dermed føler sig trygge i undervisningen, så de tør komme til udtryk.


Som klassens leder tager jeg ansvar for at samtaler/debatter/diskussioner – foregår på en ordentlig måde og stopper klassen, hvis vi når et punkt, hvor tonen ikke længere er konstruktiv. Eleverne får på denne måde mulighed for selv at løse konflikter, hvis de formår det, men de har trygheden ved, at jeg er der til at stoppe dem, når/hvis det bliver nødvendigt. 


Tryghed er alfa og omega i klassen, både fagligt og socialt.


Herudover giver det eleverne tryghed at vide hvad de kan forvente i undervisningen. Jeg bruger værktøjet forventningsbaseret klasseledelse til at skabe gennemsigtighed og ro i undervisningen, til stor glæde for både mig selv og eleverne.


Ugeskema – Ugeskema Revolutionen

Ugeskema er et koncept, der både sparer på forberedelsestiden, differentierer undervisningen, giver tryghed og medbestemmelse for eleverne. 

Min erfaring er, at både arbejdsindsatsen og motivationen højnes ved brug af dette system.