Profil og værdier

Kristina Refstrup-Mortensen

Lærerprofil og værdier

"Det må gerne være sjovt at gå i skole.

Jeg forsøger at motivere eleverne og give dem interesse

også for de fag, de normalt ikke er interesserede i,

ved at finde små skæve vinkler, der kan gøre det

interessant for netop dem."

Hvad er vigtigt for mig i min undervisning?

 

Den gode stemning

Mine kompetencer i at arbejde med mennesker i alle aldre og med meget forskellige baggrunde er udviklet gennem hele livet og jeg søger altid at sprede smil og god stemning som grundlag for at gøre dem jeg underviser læringsparate hvis de ikke allerede er det.

 

De bedste smil, tilhører dem der i undervisningen føler sig set, hørt, anerkendt, forstået og udfordret på det rette niveau og jeg stræber efter at fremavle disse smil gennem en differentierende og inkluderende tilgang, hvor gensidig respekt og tolerance er nøgleord, både eleverne imellem, lærer og elev imellem, forældre og lærer imellem, samt kollega til kollega.

 

Det rette niveau

Alle børn fortjener en god skolegang med læring, der - såvel fagligt som personligt - passer til deres niveau, motiverer dem, samt udfordrer og udvikler dem.

 

Jeg møder, så vidt muligt, alle mine elever på deres præmisser, og arbejder ud fra, at ramme elevernes personlige zone for nærmeste udvikling i en differentieret og alsidig undervisning, hvilket er med til at danne grobund for interessen i selv de fag eleverne ikke umiddelbart føler sig motiverede for i forvejen.

 

Sammenhold og dannelse

Desuden stræber jeg efter at skabe en samhørighed i klassen, der kan hjælpe med til at optimere læringen og samtidig være med til at danne eleverne til bevidste samfundsborgere med empati og forståelse for deres medmennesker, samt viden om det samfund, der omgiver dem, og hvordan de bliver i stand til at navigere i det på bedste vis.

 

Det kræver et helt og alsidigt menneske at udvikle hele og alsidige mennesker, og jeg har rigtig mange forskellige erfaringer og facetter, der sammen med min livserfaring udnyttes som et supplement til det faglige aspekt i min lærergerning. De erfaringer og oplevelser, livet byder mig, bruger jeg konstruktivt i mit arbejde til at finde muligheder frem for begrænsninger samt til at finde ind til elevernes behov, så jeg kan møde dem i videst muligt omfang.

 

Opsummering

 

  • Jeg vil gerne sprede smil, god stemning og fællesskabsfølelse.
  • Med en positiv attitude søger jeg at gøre eleverne læringsparate, hvis de ikke allerede er det.
  • Gensidig respekt og tolerance er vigtige elementer i min undervisning.
  • En differentierende og inkluderende tilgang.
  • Samarbejde mellem kolleger, forældre, elever, ledelse og mig som lærer, er alfa og omega.
  • Jeg vil finde elevernes individuelle behov at arbejde ud fra.
  • Spændende og anderledes undervisningsforløb giver eleverne interesse for faget.
  • Alle mennesker kan blomstre, hvis de mødes på den rette måde.

15 ord der beskriver mig:

 

Smilende, engageret, dedikeret, alsidig, kreativ, optimistisk,

 ærlig, arbejdsom, ansvarsbevidst og empatisk, igangsætter,

organisatorisk, gåpåmod, idérig, humoristisk.