Fag og klassetrin

Andre erfaringer

Kristina Refstrup-Mortensen

Fag og klassetrin

Klasse-/kontaktlærer

 • 1., 2., 4. og 6. klasse

Dansk

 • 1., 2., 3., 4., 5. og 6. klasse

Engelsk

 • 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasse

Kristendomskundskab

 • 2., 3., 4. og 6. klasse

Historie

 • 1., 4. og 5. klasse

Billedkunst

 • 2. og 4. klasse

Håndarbejde

 • 4. klasse

N/T

 • 2. klasse

Idræt/Fridræt

 • 1. og 5. klasse

Fortælling

 • Lillegruppen - 0. - 3. klasse

TemaSkema

 • Lillegruppen - 0. - 3. klasse
 • Morgensamling - den lille fortælling
 • Diverse emneuger og emnedage på forskellige klassetrin
 • Elevsamtaler
 • Skole/hjemsamtaler på flere klassetrin
 • Diverse danskfaglige tests – ST/læsemåleren m.m.
 • Klassevensdage
 • Forestillingsuge
 • Fotograf og Facebookansvarlig
 • Koordinering af indsats med inklusions- og støttelærere.
 • Special indsats for ordblinde
 • Tilsynsfunktion i billedkunst med ansvar for indkøb mv.
 • Uge Sex
 • Projektarbejde på mellemtrinnet
 • Udredning af elever i samarbejde med Børnerådgivningen/PPR
 • Delvis læsevejlederfunktion
 • Specialundervisning i dansk af elever fra 3. klasse
 • Valgfag for 1.-3. klasse: Madlavning
 • Skolepatruljeansvarlig